Home / 1396 / خرداد

Monthly Archives: خرداد 1396

نفوذی «ساحفاسا» در میان دراویش گنابادی و هنرمندان کیست؟

«امید محمدنژاد» هم‌چنین روابط نزدیک اقتصادی با «حمزه» و «حمید» دو تن از فرزندان سردار سیدیحیی رحیم‌صفوی دارد اما از آن سو، گزارش فعالیت آنان را نیز به «ساحفاسا» به طور مرتب ارسال می‌کند.

بیشتر بخوانید »